Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

Een van de belangrijkste keuzes is het bepalen van de grote van de installatie en het aantal panelen. Van deze keuze hangen veel dingen van af. Andersom hebben veel factoren invloed op het aantal zonnepanelen dat maximaal geplaatst kan worden.

Het is goed om vooraf te bepalen welke wens je hebt, dit kan enerzijds door voornamelijk te kijken naar de gewenste opbrengst.

Vervolgens is het zaak je keuze af te stemmen op basis van de beperkingen mbt investeringskosten en beschikbare ruimte. Oftewel zijn er factoren die de gewenste opbrengst beperken?

Gewenste opbrengst

Vragen om te bepalen wat de gewenste opbrengst moet worden:

Wil je een deel van je huidige energiegebruik compenseren?

Of

Wil je enkel je huidige energiegebruik op jaarbasis compenseren?

Of

Wil je meer energie opwekken dan je nu gebruikt?

Bijvoorbeeld omdat je in de toekomst verwacht meer energie te gaan gebruiken door gezinsuitbreiding of overstap van bijvoorbeeld gas naar elektrisch verwarmen / koken of van het verwarmen van je huis van gas naar elektrisch dmv een warmtepomp.

Of

Wil je volledig onafhankelijk worden van het net?

Dit is praktisch onmogelijk zonder tussentijdse opslag als je op elk moment van de dag wil kunnen beschikken over energie. Omdat er ‘s nachts en in de wintermaanden maar een een heel klein deel wordt opgebracht heb je een te kort wat zeer lastig is om te compenseren met opslag van energie. In de wintermaanden zal je veel panelen nodig hebben om voldoende opbrengst op te wekken bij zeer slecht weer. Een accu zal voldoende KWh moeten kunnen opslaan om aan de volledige vraag op een dag te voorzien. Bij een gemiddeld verbruik van 3000 KWh per jaar, zul je gedeeld door 365 dagen 8,2 KWh per dag moeten opbrengen en opslaan. (Dit is berekend op basis van verwarming zonder warmtepomp) Mocht er een slechte week tussen zitten met zware bewolking dan moet je voor meerdere dagen kunnen opslaan. Dit vraagt om veel thuisaccu opslagcapaciteit. De grootste thuisaccu’s beschikken momenteel over 10KWh opslagcapaciteit en kosten rond de  €5.000. Dat maakt dat volledig los gaan van het net op dit moment financieel nog zeer onaantrekkelijk is. De energie kan ook opgeslagen worden door het verwarmen van water. Wanneer je huis zeer goed is geïsoleerd kan dit een optie zijn. Overdag warm je sanitair water (voor douchen en koken) op in een boiler of verwarm je je huis via de centrale verwarming. Het is echter niet onmogelijk om op een koude kille winterdag 8,2 KWh op te wekken. Je hebt daar wel ontzettend veel panelen voor nodig.

Salderingsregeling

Zonnepanelen wekken alleen bij daglicht energie op terwijl je het ook ‘s nachts en ‘s avonds nodig hebt. Op dat moment wek je zelf niet op en ben je weer afhankelijk van het net. In de zomermaanden en overdag heb je vaak een overproductie, terwijl je juist flink gebruikt in de avonduren, met name in de wintermaanden.

Het opslaan van elektriciteit zou een optie kunnen zijn om het verschil in vraag een aanbod op te lossen. Het is mogelijk om elektriciteit op te slaan in een accu. Dit is echter niet goedkoop en accu’s hebben maar een beperkte levensduur. De meeste eigenaren van zonnepanelen leveren daarom terug aan het net op het moment dat ze de stroom die ze opwekken niet direct zelf gebruiken.

De overheid heeft daarom in 2004 de salderingsregeling in het leven geroepen. Deze zorgt ervoor dat de energie die je hebt gebruikt wordt verrekend met de energie die je hebt opgewekt op de jaarafrekening. Dit saldo kan negatief of positief uitpakken.

Voorbeeld 1

Je gebruikt op jaarbasis 2.300 KWh en hebt 2.000 KWh opgewekt en niet direct zelf gebruikt *. Per saldo blijft er nog 300 KWh over waarvoor je moet betalen. De kosten van energie liggen rond de €0,21.

Voorbeeld 2

Je gebruikt op jaarbasis 2.500 KWh en je hebt 3.000 KWh opgewekt en niet direct zelf gebruikt *. Per saldo heb je 500 KWh overproductie waarvoor je een terugleververgoeding krijgt.

* Wanneer je energie opwekt en je hebt gebruikt op dat moment energie dan zal je opbrengst direct worden gebruikt. Je daadwerkelijke opgewekte opbrengst is daarom hoger dan op de meter staat, daarentegen is je verbruik ook lager op de meter dan je daadwerkelijke verbruik.

Je verbruik kan je met de salderingsregeling tegen €0,21 compenseren ook op de momenten dat je geen energie opwekt. Over alles wat je meer opwekt dan je op jaarbasis gebruikt krijg je een terugleververgoeding die lager ligt. Deze terugleververgoeding verschilt per energieleverancier maar varieert van €0,04 tot €0,11.  

De overheid heeft er recent voor gekozen om vanaf 2020 te stoppen met de salderingsregeling en een terugleversubsidie in het leven te roepen. De hoogte van deze subsidie per KWh is nog niet bekend. Groot verschil is dat je het verbruik op de jaarafrekening niet tegen elkaar wordt weggestreept maar je gebruik gewoon volledig in rekening wordt gebracht tegen €0,21 en je een terugleversubsidie krijgt van €0,xx per opgeleverde KWh. De hoogte is nog onbekend, maar zal lager zijn dan inkopen via het net.

Uitkomsten

Meer opbrengst opleveren dan je verbruikt kan beter uit als de saldering stopt. Stel de terugleversubsidie per KWh wordt €0,10 en de inkoop is €0,20 via het net dan moet je 2 KWh opwekken om 1KWh gebruik te compenseren.

Stel de terugleversubsidie wordt op een moment in de toekomst afgeschaft dan wordt overproductie opslaan gunstiger.

Meer verbruiken op het moment dat je opwekt loont, dus overdag de droger en vaatwasser aanzetten of sanitairwater verwarmen in een waterboiler als je energie opwekt.

Meer zonnepanelen leveren meer stroom op waardoor je vaker verbruikt op moment van opwekken. Dit kan met name in de wintermaanden gunstig zijn wanneer de opbrengst minimaal is.

Voor een teruggave of quitte spelen op je jaarrekening heb je meer zonnepanelen nodig.

Voorbeeld:

Zonder saldering – Stel je verbruikt 2.000kwh. Dit koop je in tegen €0,21 per KWh. Dit kost je in totaal €420 euro per jaar. Stel de terugleversubsidie wordt €0,10 dan moet je om de €420 te compenseren, €420 euro delen door €0,10 en kom je uit op 4.200KWh wat je moet opwekken om je kosten volledig te compenseren.

Met saldering – Je verbruikt 2.000KWh en wekt 2.000KWh op. Dit wordt tegen elkaar weggestreept bij saldering.

Hierbij houden we nog geen rekening met de netwerkkosten en belastingvermindering.

Hierbij is nog geen rekening gehouden met het feit dat je bij veel panelen ook een groter deel van de tijd de energie die je opwekt ook direct gebruikt.

Eigen beperkingen

Keuze op basis van beperkingen mbt investeringskosten of beschikbare ruimte.

Zoveel mogelijk opbrengst zonder te kijken naar de kosten van aanschaf en installatie

Het beschikbare dak/grondoppervlak is hier de limiet

Of

Zoveel mogelijk opbrengst halen uit een vastgesteld budget

Het budget is hier de limiet (Later uitbreiden kan maar is niet altijd kostenefficiënt).

Of

Een zo kort mogelijke terugverdientijd (zo laag mogelijke kosten per wattpiek)

Focus op een zo hoog mogelijk rendement en de zo laag mogelijke kosten in aanschaf tov opbrengst.

Overige beperkingen

Extra factoren die van invloed zijn op de te maken keuzes:

Is er schaduw op een deel van de dag door een schoorsteen, rookafvoer, boom of een ander dak?

Dan eventueel meerdere mptt trackers of power optimizers of omvormers nodig. Of een andere lus/string indeling.

Is mijn huis een monument waardoor plaatsen niet is toegestaan zonder vergunning?

Kan mijn aansluiting in de meterkast het aan of moet deze verzwaard worden? Eventueel extra vastrecht kosten en kosten bij netbeheerder voor verzwaren van de aansluiting.

Welke hellingshoek heeft het oppervlak waar ik de zonnepanelen wil gaan plaatsen? Zonnepanelen leveren bij een hellingshoek van 30-35 graden het meeste op.

Wat is de oriëntatie van het oppervlak waar de zonnepanelen moeten komen? Zonnepanelen gericht naar het zuiden leveren het meeste op.